Cảm xúc chiều

By Tran Kim Hoang

Gió về chuốt nhọn lá thông Bàn tay tôi hứng vào lòng đơn côi Một mình tôi - một góc trời Mùa đi gió rót mình tôi gió nhiều Một mình tôi - một trời chiều Thời gian rời rạc ba chiều không gian Không gian níu gót thời gian Một mình tôi một trời vàng hoàng hôn

More...

Cay

By Tran Kim Hoang

Là khi lệ nhỏ thành hoa Ấy khi men cháy đời nhòa trong hơi Cay khi hớp ngọt nụ cười Say khi lệ - rượu hòa đời trong thơ Đà Lạt 03/03/2008

More...

Lời nguyền cô đơn

By Tran Kim Hoang

Lời nguyền cô đơn


Lạy trời trọn kiếp cô đơn
Vắt cho nhỏ giọt linh hồn mồ côi
Kiếp sau nếu vẫn làm người
Lạy trời xin lại trọn đời cô đơn


More...